-Ag2SO4là công thức hóa học của một hợp chất ion bạc mang tên là Bạc sunfat. Đây là một chất tồn tại ở dạng tinh thể color trắng, không có mùi được ứng dụng trong công nghiệp mạ bạc.

Bạn đang xem: Ag2so4 có kết tủa không

-Ag2SO4 là sản phẩm kết tủa trong số phương trình phản ứng của bạc buộc phải chất này thường được sử dụng để nghiên cứu trong thí nghiệm.

Phương trình hóa học

2AgNO3+ K2SO4→ 2KNO3+ Ag2SO4(kết tủa màu sắc trắng bạc)

Cùng đứng đầu lời giải đi tra cứu hiểu về tính chất của Bạc Sunfat Ag2SO4nhé.

1.Bạc Sunfat Ag2SO4là gì?

-Ag2SO4là công thức hóa học của một hợp chất ion bạc có tên là Bạc sunfat. Đây là một chất tồn tại ở dạng tinh thể color trắng, không có mùi được ứng dụng trong công nghiệp mạ bạc.

-Nó là hợp chất hóa học rất bền ở điều kiện sử dụng với lưu trữ bình thường nhưng nhạy cảm với ánh sáng. Chúng có thể bị tối màu khi bao gồm sự tiếp xúc với tia nắng và ko khí. Dung dịch được tạo thành từ ion Ag kết hợp với ion SO4.

Xem thêm: Em Biết Thêm Gì Về Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tên tiếng anh là Silver sulfat

*
Ag2SO4 bao gồm kết tủa không" width="701">Ag2SO4là gì?

2. Tính chất cơ bản của Ag2SO4Bạc Sunfat


-Khối lượng phân tử: 311,799 g/mol

-Khối lượng riêng: 5,45 g/cm3(ở 25oC) và 4,84 g/cm3(ở 660oC)

-Điểm nóng chảy: 652,2 – 660oC (925,4 – 933,1 K với 1.206 – 1.220oF)

-Điểm sôi: 1.085oC (1.358 K, 1.985oF)

-Độ hòa hợp trong nước: 0,57 g/100ml (ở 0oC), 0,69 g/100ml (ở 10oC), 0,83 g/100ml (ở 25oC), 0,96 g/100ml (ở 40oC) cùng 1,33 g/100ml (ở 100oC)

-Ít rã trong nước, tung được vào axit, ethanol, aceton, ete, axetat và amid nhưng không tan trong EtOH thuộc HF

*
Ag2SO4 bao gồm kết tủa không(ảnh 2)" width="651">

3. Điều chế Ag2SO4như thế nào?

-Bạc sunfatđược điều chế bằng giải pháp cho axit sunfuric vào dung dịch bạc nitrat:

AgNO3(dd) + H2SO4(dd)→ AgHSO4(dd) + HNO3(dd)

-Từ sản phẩm AgHSO4 sẽ thu được muối bạc sunfat kết tủa:

2 AgHSO4(dd)⇌ Ag2SO4(r) + H2SO4(dd)

Điều chế bạc sunfat Ag2SO4như thế nào?

*
Ag2SO4 bao gồm kết tủa không(ảnh 3)" width="731">Ứng dụng nổi bật của Bạc sunfatAg2SO4

-Bạc sunfat được sử dụng trong lĩnh vực mạ bạc, là một chất gắng thế đến bạc nitrat

- Ứng dụng trong nghiên cứu thí nghiệm vì thường là sản phẩm kết tủa trong những phương trình phản ứng của bạc.