*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Ai giúp mình vs!!!!

Tìm số abc, biết a,b,c là các chữ số khác nhau và khác 0,mà:

a) abc=ab+bc+ca

b)số abc là trung bình cộng của 2 số bca và cab

c)số abc là trung bình cộng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau được lập từ các chữ số a,b,c

d)3.a+5.b=8.c

Xin cảm ơn

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!
*

Tìmabcbiết a, b, c, là các chữ số khác nhau và khác 0, mà:

Sốabclà trung bình cộng của tất cả các số có ba chữ số khác nhau được lập từ các chữ số a, b, c


Gọi số đó là abc (a; b;c là các chữ số khác nhau)=> abc = ab + bc + ca + ba + cb + ac=> abc = a0 + b + b0 + c + c0 + a + b0 + a + c0 + b + a0 + c=> abc = 2.aa + 2.bb + 2.cc=> 100a + 10b + c = 22a + 22b + 22c=> 78a = 12b + 21c => a a = 1;2 ; 3Vì abc lớn nhất nên ta chọn a = 3 => 12b + 21c = 234=> 4b + 7c = 78 .Chọn b lớn nhất có thể : thử b = 9 => c = 6 NhậnVậy số lớn nhất đó là 396

tk cho mk nha $_$ kiểm tra hộ mk nha mk ko chắc chắn lắm !


+) tìm sốabbiếtab=2.a.b

+)tìm các chữ số a,b,c biết M=0,1+0,2+0,3+0,4+...+b,c=ab,c

+)tìm sốabcbiết a,b,c là các chữ số khác nhau và khác 0 nếu a,abc=ab+bc+ca

b, sốabclà trung bình cộng của 2 sốbcavàcab

c, sốabclà trung bình cộng của tất cả các số cố 3 chữ số khác nhau được lập từ các chữ số a,b,c

d, 3a+5b=8c


Tìm sốabcbiết a, b, c là các chữ số khác nhau và khác 0, mà:

Sốabclà trung bình cộng của hai sốbcavàcab


ta cós = abc + bca + cab=> s =( 100a + 10b + c)+ ( 100b + 10c + a)+( 100c + 10a+b )=>S = 100a + 10b + c + 100b + 10c + a + 100c + 10a + b=> S = 111a + 111b + 111c=> S = 111( a+b+c )= 37 . 3( a+b + c)giả sử S là số chính phương thì S phải chứa thừa số nguyên tố 37 với số mũ chẵn nên 3(a+b+c) chia hết 37 => a+b+c chia hết cho 37Điều này không xảy ra vì 1 ≤ a + b + c ≤ 27vậy S = abc + bca + cab không phải là số chính phương

tk cho mk nha $_$


a) Tìm 3 số tự nhiênabccó 3 chữ số khác nhau sao cho 3a+5b=8c

b)Tìm các số tự nhiênabccó 3 chữ số khác nhau và khác 0 sao choabcbằng trung bình cộng củabcavàcab


Câu 2: Ta có:abc=(bca+cab):2=>2.abc=bca+cab=>200a+20b+2c=101b+110c+11a=>189a=81b+108c=>7a=3b+4cTìm được 4 số: 481;629;518;592


a) Tìm số tự nhiênabccó ba chữ số khác nhau sao cho 3a + 5b = 8c

b) Tìm số tự nhiênabccó 3 chữ số khác nhau và khác 0 sao choabcbằng trung bình cộng củabcavàcab


Ta có : 3a +5 b = 8c

=> 3a +5b -8b = 8c -8b

=> 3a- 3 b = 8.

Bạn đang xem: A + b + c tất cả bình

=> 3. = 8.

=> 3.

Xem thêm: Tính Khối Lượng Của Proton, Thành Phần Cấu Tạo Nguyên Tử

chia hết cho 8

Đang bí nghi đã


a) tim cac so tu nhienabcco ba chu so khac nhau sao cho 3a+5b=8c

b)Tìm các số tự nhiên abccó ba chữ số khác nhau và khác 0 sao cho abcbằng trung bình cộng của bcavàcab


3a + 5b = 8c 3a - 3b = 8c – 8b  3(a – b) = 8(c – b)Do đó 3(a – b)  8, từ đó a – b  8Do ab nên a – b - Trường hợp: a – b = 8 cho c – d = 3, ta có:a = 8; b = 0; c = 3a = 9; b = 1; c = 4.- Trường hợp: a – b = - 8 cho c – b = 3, ta có:a = 1; b = 9; c = 6.Vậy tất cả có ba số thỏa mãn bài toán: 803, 914, 196.


1. Tìm số tự nhiên abc(có 3 chữ số khác nhau) sao cho:

a. 3a+5b=8c

b.abc bằng trung bình cộng của bca+cab

Giups mình với nhé


Ta có: a (3a+5b)/8=c

f(x) = (3X+5x1)/7 (1 là b)

Start: 1

End: 9

Step: 1

Chọn gt f(x) nguyên dương và x tương ứng, x là a, chọn aĐúng(0)2. Các số đó là153, 351, 450, 657, 756, 297, 459.