a) 5.5.5.5.5 = 55b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64c) 2.2.2.3.3 = 23.32d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105

Bài 57: Tính giá bán trị những lũy thừa sau:

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210; b) 32, 33, 34, 35c) 42, 43, 44; d) 52, 53, 54; e) 62, 63, 64

Lời giải

a)

23 = 2.2.2 = 8; 24 = 23.2 = 8.2 = 1625 = 24.2 = 16.2 = 32; 26 = 25.2 = 32.2 = 6427 = 26.2 = 64.2 = 128; 28 = 27.2 = 128.2 = 25629 = 28.2 = 256.2 = 512; 210 = 29.2 = 512.2 = 1024

b)

32 = 3.3 = 933 = 32.3 = 9.3 = 2734 = 33.3 = 27.3 = 8135 = 34.3 = 81.3 = 243

c)

42 = 4.4 = 1643 = 42.4 = 16.4 = 6444 = 43.4 = 64.4 = 256

d)

52 = 5.5 = 2553 = 52.5 = 25.5 = 12554 = 53.5 = 125.5 = 625

e)

62 = 6.6 = 3663 = 62.6 = 36.6 = 21664 = 63.6 = 216.6 = 1296

Bài 58:

a) Lập bảng bình phương những số tự nhiên và thoải mái từ 0 mang đến 20.

Bạn đang xem: 3 mũ 2 bằng bao nhiêu

b) Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên: 64; 169; 196.

Lời giải

a) Bảng bình phương những số tự nhiên từ 0 đến 20


*

*

b) các bạn dựa vào bảng ngơi nghỉ câu a để làm câu này:

27 = 3.3.3 = 33125 = 5.5.5 = 53216 = 6.6.6 = 63

Bài 60: Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 33.34; b) 52.57; c) 75.7

Lời giải

am.an = am+n

a) 33.34 = 33+4 = 37

b) 52.57 = 52+7 = 59

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 61: trong số số sau, số nào là lũy thừa của một số trong những tự nhiên với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có khá nhiều cách viết bên dưới dạng lũy thừa):

8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100

Lời giải

Các số là lũy quá của một số trong những tự nhiên với số mũ to hơn 1 là: 8, 16, 27, 64, 81, 100


8 = 2316 = 42 = 2427 = 3364 = 82 = 43 = 26100 = 102

Bài 62:

a) Tính: 102, 103, 104, 105, 106

b) Viết mỗi số sau dưới dạng lũy vượt của 10:

1 000; 1 000 000; 1 tỉ; 100... 012 chữ số 0

Lời giải

Ghi nhớ: với lũy quá của 10 thì số mũ đó là số chứ số 0 đằng sau số 1.

a)

102 = 100 (mũ 2 thì bao gồm 2 số 0 phía sau số 1)103 = 1 000104 = 10 000105 = 100 000106 = 1 000 000

b) Viết dưới dạng lũy thừa của 10

Bài 63: Điền vệt "X" vào ô thích hợp hợp:


*

Lời giải


*

Bài 64: Viết công dụng phép tính bên dưới dạng một lũy thừa:

a) 23.22.24 ; b) 102.103.105c) x.x5 ; d) a3.a2.a5

Lời giải

am.an = am+n

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010

c) lưu ý trong câu này x là cơ số với x1 = x


x.x5 = x1.x5 = x1+5 = x6

d) để ý trong câu này a là cơ số

a3.a2.a5 = a3+2+5 = a10

Bài 65: bằng cách tính, em hãy cho biết số nào lớn hơn trong nhị số sau?

a) 23 cùng 32 ; b) 24 và 42c) 25 với 52 ; d) 210 với 100

Lời giải

a)

23 = 832 = 9Vì 8 25 bắt buộc 25 > 52

d)

210 = 1024Vì 1024 > 100 đề nghị 210 > 100

Bài 66: Đố. Ta biết 112 = 121; 1112 = 12 321.

Xem thêm: Giải Thích Vì Sao Khi Luyện Tập Thể Dục Thể Thao, Đúng Cách Khi Tập Thể Dục

Hãy dự đoán 11112 bằng bao nhiêu? kiểm soát lại dự đoán đó.

Lời giải

Nhận xét: khi nhân một số trong những có nhì chữ số với 11, họ giữ nguyên nhị số đầu cùng cuối, tiếp nối cộng hai số đầu và cuối nhằm ra những số sinh sống giữa. Ví dụ:

11.11 = 121 - không thay đổi số đầu (số 1) và số cuối (số 1), tiếp đến cộnghai số đầu và cuối (1+1 = 2) để ra số giữa12.11 = 131 - giữ nguyên số đầu (số 1) cùng số cuối (số 2), tiếp đến cộnghai số đầu với cuối (1+2 = 3) để ra số giữa

Phát triển tiếp qui giải pháp trên khi nhân một trong những có 3, 4 chữ số với 11, bạn sẽ thấy rằng: Trong kết quả thì

số sống chính giữa của là số to nhất

sau đó sẽ giảm dần đồng số đông về hai phía của số bao gồm giữa

Ví dụ như trong 1112 = 12321 thì số chính giữa là số 3 (lớn nhất), sau đó giảm dần về cả hai phía (giảm dần thành 2, 1)

Bài giải

Dự đoán: 11112 = 1234321Kiểm tra:- bạn có thể sử dụng máy tính bỏ túi để soát sổ kết quả.- Hoặc triển khai phép nhân:1111x 111111111111111111111234321(bạn vẫn thấy trong công dụng số lớn nhất là số 4, sau đó giảm dần dần về cảhai phía là 3, 2, 1)Từ khóa kiếm tìm kiếm: